هیئت مدیره

بخشنامه ها

 • برای مشاهده بخشنامه 1 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده بخشنامه 2 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده بخشنامه 3 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده بخشنامه 4 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده ی آرشیو اینجا کلیک کنید

اطلاعیه ها

 • برای مشاهده اطلاعیه 1 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده اطلاعیه 2 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده اطلاعیه 3 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده اطلاعیه 4 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده ی آرشیو اینجا کلیک کنید

اخبار اتحادیه

 • برای مشاهده خبر 1 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده خبر 2 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده خبر 3 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده خبر 4 اینجا کلیک کنید
 • برای مشاهده ی آرشیو اینجا کلیک کنید

‌اعضای منتخب

 • عضو نمونه

 • عضو نمونه (2)

 • عضو نمونه (3)

 • عضو نمونه (4)

 • عضو نمونه (5)

 • عضو نمونه (6)

 • عضو نمونه (7)

 • عضو نمونه (8)

خدمات اتحادیه

خدمات -1

توضیح مختصر خدمات اتحادیه

 

خدمات -2

توضیح مختصر خدمات اتحادیه

خدمات -3

توضیح مختصر خدمات اتحادیه

اطلاعات تماس

آدرس:
ایران، کرمان
بلوار معلم - بعد از کلنیک دامپزشکی رضوان - ساختمان سارا - طبقه دوم
تلفن:(034) 32126329